O Pawłowie
Aktualności
O naszej wsi
Historia
Galeria
W mediach
W Pawłowie
Parafia
Organizacje
Oświata
Sport
Atrakcje
Gospodarka
Po godzinach
Rozrywka
Forum
Księga gości
Poradniki
Kontakt
Logowanie

Hasło?
Aktualności arrow Organizacje arrow OSP
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie została założona w 1924 ro­ku. Data ta wyhaftowana jest na strażackim sztandarze. Prawdopodo­bnie, bezpośrednią przyczyną powołania tej straży były duże pożary gospodarstw rolnych i stodół w 1923 roku.

Założycielami straży byli Eugen Bartoń, Franz Białdyga (majster Flink) iJohann Walenta (stary majster kowol).
   

Początkowo strażacka remiza mieściła się koło kościoła od strony gos­podarstwa rodziny Opolony i była to mała drewniana szopa na podrę­czny sprzęt gaśniczy z ręczną sikawką konną. Na poczatku lat pięćdzie­siątych wybudowano remizę z prawdziwego zdarzenia, która służy do dnia dzisiejszego. Ten wielofunkcyjny obiekt w roku 2004 poddano gruntownemu remontowi: zlikwidowano drewnianą wieżę do susze­nia węży, założono centralne ogrzewanie, wymieniono okna i bramę garażową.

15 lipca 1936 roku straż ogniowa w Pawłowie otrzymała pierwszą spalinową motopompę (Kleinmotorspritze firmy Fischer z Görlitz). Motopompa ta zniknęła po przejściu frontu w czasie II wojny światowej.
Jednym z mechaników obsługujących wyżej wspomnianą moto­pompę był starszy strażak Anton Rybka, który w lipcu 1936 roku ukończył tygodniowy kurs mechanika w Górnośląskiej Zawodowej Szkole Pożarniczej w Nysie. Zachował się także dokument z 12 września 1936 roku, z którego dowiadujemy się, że straż w Pawłowie otrzymała przydział 150 metrów, węża ze strażackiej hurtowni w Paczkowie (konkretnie 10 sztuk węży W52). Po 1945 roku znów głównym wypo­sażeniem strazy w Pawłowie była ręczna sikawka konna, do której użyczali koni między innymi druh Franciszek Żymełka oraz druh Jan Kuroczik. Pierwszy samochód pożarniczy, pojawił się w Pawłowie po roku 1950, a było to amerykańskie wojskowe auto typu dodż.
W latach sześćdziesiatych do Pawłowa przydzielono polski samochód marki Lublin. W 1993 roku pawłowska straż otrzymała wysłużony sa­mochód pożarniczy Star 20.

Jeszcze w latach pięćdziesiątych druhowie z Pawłowa pojechali po nową motopompę do Zgorzelca.

Bezpośrednio przed wojną, jak i w czasie II wojny światowej, strażą dowodził druh Eugen Bartoń, który stracił nogę w czasie prowadzenia akcji gaśniczej.

W latach 1945-1948 straży w Pawłowie przewodził druh Wiktor Gawlina. W 1948 roku prezesem OSP został Józef Cyranek zwany „Wielkim”. Był on wielki nie tylko wzrostem, ale i duchem. Ludzie opowiadają, że juz urodził się w mundurze strażackim. Społeczność pawłowska do dnia dzisiejszego opowiada taką historię: gdy Józef Cyranek brał ślub, to w czasie weselnego obiadu wybuchł pożar, do którego pan młody pobiegł błyskawicznie zostawiając pannę młodą i gości weselnych. Powrócił po zakończeniu akcji ratunkonwej, czyli po 4 godzinach.

Druh Cyranek prezesował strazy do 1976 roku czyli przez 28 lat. W tych czasach wiele emocji wywoływała wielka rywalizacja pomiędzy straża­mi w Pawłowie i Makowie. Naczelnikiem w tych latach był Konrad Cyranek.

W latach 1976-1995 prezesem w 0SP Pawłów był Leonard Zając. Druh Leonard z zawodu księgowy spowodował, iż pawłowska straż miała wtedy najlepiej prowadzoną dokumentację na terenie naszej gminy. W latach 1996-2000 prezesem był druh Jan Kupczyk a naczelnikiem druh Ryszard Grabowski. W roku 2001 funkcję prezesa obejmuje druh Henryk Kasper, który jednocześnie pełni funkcję komendanta gmin­nego. Obecnie funkcję naczelnika pełni Łukasz Herba, a pozostali członkowie zarządu to: Szymon Szelewski - sekretarz, Franciszek Majnusz - skarbnik, Konrad Kuroczik – gospodarz.

Jesienią 2001 roku strażacy w Pawłowie otrzymali nowy używany samochód pożarniczy Star 244GBA, który zastąpił starego, kilkudzie­sięcioletniego Żuka. Obecnie w budynku remizy, oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej, mieści się siedziba pawłowskiego sportu, działa miejscowe DFK oraz ma swoje próby miejscowy chór.

27 czerwca 2004 roku druhowie z Pawłowa uroczyście obchodzili jubileusz 80-lecia OSP.

 

Źródło: Brunon Stojer, Pawłów. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisz komentarz (0 Komentarze)
 
Uroczystość 80-lecia OSP w Pawłowie
        80-lecie OSP

 W niedzielę, 27 czerwca 2004 roku, strażacy z Pawłowa uroczyście obchodzili 80 lat istnienia swojej straży. Na godz. 9.00 przy budynku remizy wyznaczono zbiórkę na uroczysty apel.

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Czytaj całość
 
Większe pożary i klęski żywiołowe w Pawłowie

Kalendarium

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Czytaj całość
 
 
 
Aktualności LKS
Obraz losowy
Sondy
Ilość odwiedzin
Wizyt wczoraj: 42
Wizyt dzisiaj: 3
Wizyt przez miesiąc: 1160
Wizyt wszystkich: 229778
 
 
 
© Pawlow.eu Team 2008 powered by Joomla!